Положення про проведення конкурсу дитячого малюнку до Всесвітнього та Міжнародного Дня миру «Мирна Україна»

  1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу дитячого малюнку «Мирна Україна» (надалі – Конкурс).

1.2.Організатори Конкурсу: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МЕЦЕНАТА Людмили Русаліної «Разом».

1.3.Мета конкурсу: стимулювати молодих художників висловити свою громадянську позицію та створити мирний образ України шляхом свого творчого потенціалу.

1.4.На Конкурс приймаються художні роботи, що відображають тему: «Мирна Україна».

1.5.До участі у Конкурсі запрошуються діти віком від 7 до 16 років з Черкащини (надалі – Учасники).

1.6.На Конкурс приймаються твори дитячого образотворчого мистецтва (надалі – Конкурсні роботи), а саме: малюнки виконані в різних техніках.

1.7.Термін та етапи проведення Конкурсу:

21.09.2018 р. – 22.10 2018 р. – міський етап конкурсу;

23.10. 2018 р. – 10.11 2018 р.- збір Конкурсних робіт;

11.11.2018 р. – 19.11.2018 – робота членів журі;

15.12.2018 – урочисте зібрання – нагородження переможців, відкриття виставки.

2. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Основні цілі Конкурсу:

– виховання громадянської та добровольчої позиції молодого покоління, що реалізується через соціально-активну творчість;

– виявлення і підтримка молодих художників, допомога у творчому рості та розвитку;

– формування національної свідомості і патріотичного виховання у дітей та молоді;

– розвиток духовно-моральних якостей та естетичних почуттів дітей та молоді;

– підтримка і виявлення юних обдарувань;

– залучення до участі у Конкурсі якомога більшої кількості дітей з Черкащини.

2.2. Основні етапи проведення Конкурсу:

формування і організація діяльності Організаційного комітету Конкурсу;

організація інформаційного забезпечення проведення Конкурсу;

організація отримання, облік Конкурсних робіт та проведення попередньої оцінки їх на відповідність умовам Конкурсу;

організація діяльності кваліфікованого Журі для оцінки Конкурсних робіт учасників;

організація і проведення виставки кращих Конкурсних робіт;

забезпечення призової мотивації переможців Конкурсу.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ

3.1. До складу Організаційного комітету Конкурсу входять:

 Русаліна Людмила Володимирівна – меценат, голова БО «Разом», голова організаційного комітету, художники, декоратори, дизайнери та митці Черкащини.

3.2. На Організаційний комітет Конкурсу покладаються функції щодо організації, координації та забезпечення проведення Конкурсу.

3.3. Організаційний комітет Конкурсу забезпечує: визначення умов та порядку проведення Конкурсу;

затвердження вимог до Конкурсних робіт;

формування критеріїв оцінки Конкурсних робіт; затвердження термінів і форми оцінювання Конкурсних робіт;

оприлюднення інформації про проведення Конкурсу; недопущення розголошення відомостей про результати Конкурсу раніше дати їх офіційного оголошення; організацію надання подарунків переможцям Конкурсу; забезпечення експонування (виставки) Конкурсних робіт. 3.4. Рішення Організаційного комітету приймаються на засіданнях Організаційного комітету, шляхом голосування та простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Організаційного комітету. Кожен член Організаційного комітету має один голос. За рівної кількості голосів, голос Голови Організаційного комітету є переважним.

4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

4.1. До участі у Конкурсі запрошуються малолітні та неповнолітні особи (діти та підлітки) у віці від 7 до 16 років. Всі учасники Конкурсу розподіляються на такі вікові групи: І – від 7 до 12 років;

ІІ – від 12 до 16 років.

4.2. Надсилаючи Роботу на Конкурс учасник (або законний представник* учасника, який не досягнув 14 років) тим самим погоджується з умовами Конкурсу, що зазначені у даному Положенні.

4.3. Авторські права:

– учасники Конкурсу гарантують наявність у них повного обсягу особистих немайнових і виключних майнових авторських прав на роботи, надіслані на Конкурс;

– надаючи роботу на Конкурс, учасник тим самим підтверджує своє авторство на роботу і згоду з умовами проведення Конкурсу.

– Організаційний комітет гарантує учасникам дотримання їх авторських прав згідно умов Авторського договору.

5. ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ НАДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ НА КОНКУРС

5.1. Прийом Заявок на участь у Конкурсі і самих Конкурсних робіт здійснюється у термін з 21.09.2018 р. – 22.10 2018 р. міський етап конкурсу;

5.2. Для участі у Конкурсі учасники направляють єдиним відправленням в Організаційний комітет наступні матеріали: Заявку на участь у Конкурсі (прізвище, ім’я, по батькові учасника; дата народження і вік учасника (повних років) на момент відправлення роботи на Конкурс; адреса місця реєстрації і проживання; контактна інформація (телефон, електронна адреса); повне найменування навчального закладу; ПІБ викладача). Заявка кріпиться на зворотній стороні самої роботи;

Конкурсну роботу (техніка виконання – довільна);

5.3. На Конкурс приймаються Конкурсні роботи А3, А2 форматів. Конкурсні роботи можуть бути підготовлені до експонування (укомплектовані паспарту, підрамником, рамкою тощо).

5.4. Без наданої та коректно заповненої Заявки, Конкурсні роботи не розглядаються і не приймаються до участі в Конкурсі. Не допускаються до участі у Конкурсі і не розглядаються колективні й анонімні Конкурсні роботи.

5.5. Конкурсні роботи та заявка подаються в Організаційний комітет Конкурсу наступними шляхами:

– до 8.11 міські та районні методичні кабінети самостійно визначають переможців (3 роботи) у двох номінаціях І з7 до 12 років, ІІ з 13 до 16 років;

– роботи переможців міських та районних етапів надсилаються на адресу ТОВ «Світ ласощів»
18011, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11 з позначкою «Конкурс малюнків».

6. ЖУРІ КОНКУРСУ

6.1. Склад Журі формується і затверджується Організаційним комітетом. Журі формується з числа авторитетних і досвідчених спеціалістів в галузі образотворчого мистецтва і художньої освіти.

6.2. Функції Журі:  попереднє оцінювання Конкурсних робіт та визначення переліку робіт, які будуть експонуватись на виставці та друкуватися у календарі БО мецената Людмили Русаліної «Разом»;

оцінювання Конкурсних робіт за визначеними критеріями; визначення переможців Конкурсу у кожній із категорій; формування експозиції Конкурсу.

6.3. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується всіма членами Журі.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

7.1. Розгляд та оцінювання робіт членами Журі, здійснюється у двох вікових групах.

7.2. Журі оцінює конкурсні роботи за наступними основними але не виключними критеріями:

відповідність Конкурсної роботи встановленій темі; глибина розкриття теми в Конкурсній роботі;

емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне забарвлення);

композиційне і кольорове рішення;

оригінальність (нестандартний підхід і виконання);

художність (вміння естетично і зі смаком представити матеріал, колористика, композиція);

рівень самостійності мислення автора при створенні Конкурсної роботи.

Для оцінювання застосовується 100-бальна шкала.

7.3. Організаційний комітет Конкурсу за поданням Журі має право вводити додаткові обов’язкові критерії оцінювання Конкурсних робіт.

7.4. Підсумування результатів оцінки Конкурсних робіт та визначення переможців у кожній номінації здійснюється Організаційним комітетом шляхом сумування балів присуджених кожним членом Журі.

8. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

8.1. Підбиття підсумків Конкурсу та оголошення переможців здійснюється Організаційним комітетом не пізніше 15 грудня 2018 року.

8.2. В номінаціях І, ІІ

«I місце» (диплом + грошова винагорода);

«II місце» (диплом + грошова винагорода);

«III місце» (диплом + грошова винагорода);

8.3. Підсумки Конкурсу і Конкурсні роботи переможців будуть надруковані у настінних календарях БО «Разом» мецената Людмили Русаліної та роздані переможцям Конкурсу.